1. Ponuda
Turistička agencija "Sara-tours", sa sjedištem u Mandrama Ribarska 8 (u daljnjem tekstu agencija), bavi se posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika i za njegov račun i tako gostu osigurava smještaj, te posredovanjem pri iznajmljivanju skutera, bicikla, barki i glisera.
 

2. Rezervacija i plaćanje
Upiti za rezervaciju smještaja se primaju elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima. Na taj način sve navedeno postaje pravna obaveza za gosta i za agenciju.
Rezervaciju je moguće izvršiti isključivo uplatom akontacije dok se ostatak iznosa uplaćuje u agenciji na dan dolaska.
Po dolasku u apartman, na zahtjev iznajmljivača, gost je dužan ostaviti depozit u visini od 100 eura kao osiguranje u slučaju štete. Kompletan iznos depozita vraća se gostu na dan odlaska ukoliko je nakon pregleda apartmana sve u redu.

3. Cijena usluge
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je navedeno u rezervaciji: dnevni najam, posteljinu, ručnike, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom, utrošak vode, struje i plina.
Posebne usluge nisu uključene u cijenu (usluge doručka, iznajmljivanja čamca...) te ih treba platiti posebno.
Cijene smještaja su odobrene od vlasnika smještajne jedinice koji ima pravo na promjenu istih.
Za boravak kraći od četiri dana cijena se uvećava za 30%.
U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave???, a prije uplaćene akontacije, agencija se obvezuje odmah obavijestiti gosta o tome te mu poslati novi obračun. Gostima koji su uplatili akontaciju agencija jamči da će im preostali dio biti obračunat po osnovi prijašnje kalkulacije po kojoj je gost i rezervirao smještajnu jedinicu.

4. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smješajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga u pojedinim mjestima su različiti i nisu usporedivi.
Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu. Za goste koji ostaju duže od jednog tjedna bit će dostupne dodatne plahte i ručnici.
Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati. Predaja ključa smještajne jedinice se obavlja u samom objektu od strane vlasnika ili predstavnika agencije.

5. Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti. Agencija tada uz pomoć vlasnika gostu nudi zamjenski smještaj, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost gosta. Ponuđeni smještaj treba biti iste ili više kategorije po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

6. Pravo gosta na promjene i otkaz
Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovu zahtjevu, treba to učiniti pismenim putem.
U slučaju fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova:

  • do 30 dana prije početka korištenja usluge vraća se cjelokupan iznos
  • od 29 do 20 dana prije početka korištenja usluge vraća se 50% uplaćenog iznosa
  • od 19 do 0 dana prije početka korištenja usluga zadržavamo cjelokupni uplaćeni iznos.

Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije unaprijed javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom pa se troškovi obračunavaju prema gore navedenom.

7. Obveze agencije i vlasnika
Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru vlasnika te o pravima i interesima gosta sukladno običajima u turizmu. Vlasnik je dužan osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

8. Obveze gosta
Gost je obvezan:

  • posjedovati ispravne putne isprave,
  • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
  • pridržavati se kućnog reda u smještenoj jedinici te surađivati s vlasnikom ili agencijom u dobroj namjeri,
  • vlasniku u cijelosti nadoknaditi svaku načinjenu štetu u smještenoj jedinici,

Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

9. Rješavanje prigovora
Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene usluge koje je platio. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom:

  • Ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznijeti vlasniku. Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara usluzi uplaćenoj vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti
  • Ako gost samoincijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako agenciji ne pruži priliku agenciji da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadu štete.
  • Najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta gost mora agenciji predati pisani prigovor (uz od vlasnika potpisano izvješće o situaciji i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima). Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka prigovora. Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u medije dok agencija ne donese odluku. Ovime se isključuje pravo gosta na naknadu neizravne štete. Nije li gost na mjestu događaja reklamirao neadekvatne usluge odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 8 dana poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti.

10. Nadležnost suda
Nije li gost zadovoljan kako je agencija riješila njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju bit će nadležan sud u Zadru.

14. Napomena
Ne prihvaćamo reklamacije za ponude u zadnji čas kao ni za smještaj na sniženju (akciji)!